Rodzice i dzieci na Atariadzie w Poznaniu

Dnia 26 marca 2023 roku w Poznaniu odbyła się „Atariada”, organizowana przez członka naszego stowarzyszenia, Tomasza Cholewczyńskiego, inicjatora Atari Muzeum. Impreza została zorganizowana w Domu Harcerza i przyniosła dużo radości odwiedzającym, którzy mogli zapoznać się z zabytkowym sprzętem komputerowym, służącym między innymi rozrywce. Rodzice, wspólnie z dziećmi w różnym wieku, gromadzili się przy stolikach, aby rodzinnie zmierzyć się z wyzwaniami stawianymi przez urządzenia i oprogramowanie. Udana impreza będzie miała kontynuację!