PTODT w gminie Kamieniec Ząbkowicki

Wczoraj miało miejsce spotkanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej naszego stowarzyszenia Krzysztofa Ziembika z burmistrzem miasta Kamieniec Ząbkowicki, którym nieprzerwanie od 16 lat jest pan Marcin Czerniec. Panowie rozmawiali o obszarach współpracy między gminą a naszym stowarzyszeniem, szczególnie, że na terenie gminy – we wsi Doboszowice – stowarzyszenie dysponuje zabytkową nieruchomością. Okazało się, że pan burmistrz również jest pasjonatem ochrony dziedzictwa historycznego, kulturowego i technicznego, a gmina od lat wspiera takie projekty, co tworzy pole do wielu wspólnych działań. Dziękujemy burmistrzowi za owocne spotkanie i ruszamy do dzieła.