Członkowie PTODT na Lost Party 2023

W dniach 6-9 lipca 2023 roku w Licheniu Starym odbył się zlot miłośników starych komputerów ośmiobitowych Lost Party, organizowany przez Rafała Dziamskiego. Byli tam obecni również członkowie naszego stowarzyszenia, zarówno ze swoimi pracami konkursowymi, jak i z prezentacją dotyczącą archiwizowania dziedzictwa technicznego w postaci papierowej, często ignorowanej, pomijanej przy opisywaniu historii komputerów. Autorem prezentacji jest Krzysztof A. Ziembik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia. Bezpośrednim jej efektem było to, że stowarzyszenie otrzymało kolejne cenne artefakty z epoki oraz nawiązało kontakty z kolejnymi kandydatami na członków stowarzyszenia.

Poniżej oficjalne zdjęcie uczestników zlotu z profilu FB Lost Party, a także niżej zapis wideo prezentacji z kanału Rafała Dziamskiego.