Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego

Witajcie!

Celem stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego jest dbałość o materialne i niematerialne, w tym cyfrowe, dziedzictwo techniczne i kulturowe, podejmowanie działań na rzecz zachowania urządzeń technicznych, dokumentów, procesów, dzieł cyfrowych oraz wiedzy technicznej dla następnych pokoleń, upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu historii nauki i techniki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane dnia 24 czerwca 2022 roku w Krajowym Sądzie Rejestrowym, oddział we Wrocławiu.

Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego 
NIP: 8943189601 
REGON: 522389608
KRS: 0000978678

Email do korespondencji

kontakt@ptodt.org.pl

Adres do korespondencji

Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego
ul. Legnicka 65
54-206, Wrocław

Ujednolicona treść statutu stowarzyszenia (aktualizacja 2022-07-31)

Deklaracja członkowska (aktualizacja 2022-07-31)

Władze stowarzyszenia

Prezes zarządu - Michał Kołodziejski (Warszawa)
Członek zarządu - Tomasz Święch (Bochnia)
Członek zarządu - Cyprian Konador (Warszawa)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Krzysztof A. Ziembik (Wrocław)
Członek Komisji Rewizyjnej - Agnieszka Anioł (Gdańsk)
Członek Komisji Rewizyjnej - Anna Sadziak (Płock)
Członek Komisji Rewizyjnej - Jakub Danecki (Warszawa)