Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego

Zmiana składu władz PTODT

Na Walnym Zebraniu w dniu 31 lipca 2022 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu, a także poszerzenie składu Komisji Rewizyjnej. W wyniku jednomyślnej decyzji członków stowarzyszenia aktualny stan władz wygląda następująco:

Prezes Zarządu – Michał Kołodziejski (Warszawa)

Członek Zarządu – Tomasz Święch (Bochnia)

Członek Zarządu – Cyprian Konador (Warszawa)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof A. Ziembik (Wrocław)

Członek Komisji Rewizyjnej – Agnieszka Anioł (Gdańsk)

Członek Komisji Rewizyjnej – Anna Sadziak (Płock)

Członek Komisji Rewizyjnej – Jakub Danecki (Warszawa)