Cartridge „MIDIcar” dla Atari XL/XE

Urządzenie, którego opis w języku polskim i angielskim znajduje się poniżej, służące do tworzenia i odtwarzania muzyki MIDI, zaprojektowane zostało przez Błażeja Biernata, z udziałem innych osób, pojawiło się w 2022 roku. Można je nabyć, w ten sposób wspierając statutową działalność naszego stowarzyszenia, w zaprzyjaźnionym sklepiku AtariFan.pl – MIDIcar XE oraz AtariFan.pl – MIDIcar XL (są dwie wersje, wzorniczo pasujące do serii XE lub XL).

PTODT MIDICar is a cartridge for Atari XL/XE 8-bit computers that aids users in creating and playing music. The project started at the beginning of 2022 as an initiative by device designer and maker Błażej Biernat. The first software, the MIDICar Player, was written by Paweł Banaś. The software is independent of the device, yet it allows custom programs to harness its capabilities. The characteristics of the device include:

Device: PTODT MIDICar

Author: Pancio

Program: PeBe

Case: Kkrys, Pietruha

Box: Piter, Kaz, Pietruha

Description: Kaz, Pancio

Translation: Kaz, Misza

License: Creative Commons BY-NC-SA 4.0

Features:

 • plays MIDI files
 • turns your 8-bit Atari into a sequencer for MIDI devices
 • compatibility with the separately sold DreamBlaster module as an internal MIDI synthesiser
 • transparent for other cartridges & interfaces
 • 3D printed case
 • two case variants to fit both XL and XE
 • connection via CART/ECI (XE) or PBI (XL)
 • MIDI IN, MIDI OUT, and MIDI THRU sockets
 • AUDIO LEFT & RIGHT jacks (for DreamBlaster only)
 • SERIAL TTL connector
 • LED indicators for MIDI IN & MIDI OUT

Requirements:

 • MIDICar: 8-bit Atari with PBI (XL) or CART/ECI (XE) & minimum 64KB RAM
 • MIDICar Player: 8-bit Atari with minimum 128KB RAM

More information and software on the author’s forum:

 • https://systemembedded.eu/viewtopic.php?f=28&t=51

Additional software – MIDICar Player (MCP):

 • https://github.com/GSoftwareDevelopment/MIDICar-Player

Homepage:

 • http://ptodt.org.pl/project/midicar

PTODT MIDICar to cartridge do komputerów ośmiobitowych Atari XL/XE, pozwalający na wiele ciekawych zastosowań związanych z muzyką, jej tworzeniem i odtwarzaniem. Projekt rozpoczął się na początku 2022 roku, projektantem i wykonawca jest Błażej Biernat, a autorem pierwszego oprogramowania (MIDICar Player) Paweł Banaś. Oprogramowanie jest niezależne od urządzenie i można na nie napisać własne programy wykorzystujące jego możliwości. Charakterystyka urządzenia:

Nazwa urządzenia: PTODT MIDICar

Autor: Pancio

Oprogramowanie: PeBe

Projekt obudowy: Kkrys, Pietruha

Projekt pudełka: Piter, Kaz, Pietruha

Opis urządzenia: Kaz, Pancio

Tłumaczenie na angielski: Kaz, Misza

Licencja: Creative Commons BY-NC-SA 4.0

Cechy urządzenia:

 • odtwarzanie plików MIDI
 • ośmiobitowe Atari jako sekwencer do urządzeń MIDI
 • opcjonalnie można zainstalować w środku moduł DreamBlaster, który posłuży jako wewnętrzny syntetyzer dla plików MIDI
 • cartridge przelotowy dla innych cartridge’y i interfejsów
 • wydrukowana obudowa
 • dwa warianty obudowy, pasujące do modeli XL albo XE
 • podłączenie do komputerów Atari przez port PBI (w modelu XL) lub CART/ECI (w modelu XE)
 • porty MIDI IN, MIDI OUT oraz MIDI THRU
 • porty jack AUDIO LEFT oraz AUDIO RIGHT (tylko, gdy obecny moduł DreamBlaster)
 • port SERIAL TTL
 • ledowe wskaźniki pracy MIDI IN oraz MIDI OUT

Wymagania sprzętowe:

 • MIDICar: ośmiobitowe Atari serii XL/XE z portem PBI lub CART/ECI oraz minimum 64KB RAM
 • MIDICar Player: ośmiobitowe Atari serii XL/XE z minimum 64KB RAM

Więcej informacji i oprogramowanie na forum autora:

 • https://systemembedded.eu/viewtopic.php?f=28&t=51

Dodatkowe oprogramowanie – MIDICar Player (MCP):

 • https://github.com/GSoftwareDevelopment/MIDICar-Player

Strona projektu:

 • http://ptodt.org.pl/project/midicar