Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego

Publikacje

.

GREL

GREL

Pierwszy, inauguracyjny numer "Grela" właśnie się pojawił! Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Technicznego dotyczy nie tylko dużego i małego Atari czy innych retrokomputerów , ale nie stroni od tematów historii techniki czy kultury...