Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego

Zmiany w reprezentacji PTODT

Na Walnym Zebraniu w dniu 21 sierpnia 2022 roku członkowie stowarzyszenia jednomyślnie podjęli decyzję o usunięciu z listy członków Piotra Mietniowskiego i Monikę Wesołowską. W związku z powyższym stowarzyszenie przypomina, że osoby te, poprzednio będące członkami Zarządu, nie reprezentują stowarzyszenia i nie są uprawnione do zaciągania w imieniu stowarzyszenia żadnych zobowiązań, ani powoływania się na PTODT.