Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego

Pismo „Grel” i „Atari Fan”

Na Silly Venture 2022 Summer Edition udało nam się uruchomić stoisko z naszym świeżo wydrukowanym biuletynem „Grel” oraz zaprzyjaźnionym pismem „Atari Fan”. To pierwszy numer biuletynu, w którym członkowie stowarzyszenia mogą realizować swoje marzenia dzielenia się specjalistyczną wiedzą techniczną. Dochody ze sprzedaży magazynu przeznaczone są na pokrycie kosztów druku, a ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

W tym miejscu można zakupić magazyn „Grel”: http://atarifan.pl/produkt/grel-1/