Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego

Prof. Piotr Marecki członkiem honorowym PTODT

Na Walnym Zebraniu stowarzyszenia w dniu 21 sierpnia 2022 roku profesor Piotr Marecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Technicznego, został za zasługi w krzewieniu wiedzy o kulturze komputerowej i swoją działalność społeczną w tej dziedzinie, a także wsparcie okazane stowarzyszeniu, zaproponowany na członka honorowego stowarzyszenia, co zostało jednogłośnie przyjęte przez członków stowarzyszenia w głosowaniu, a profesor nominację przyjął. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia przysługują mu szczególne przywileje w ramach stowarzyszenia. Gratulacje dla profesora!

Strona UBU Lab, prowadzonego przez profesora Mareckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim: https://ubulab.edu.pl/