Wycofujemy się z projektu

Z przykrością informujemy, że stowarzyszenie PTODT rezygnuje z dalszego patronatu i uczestnictwa w uruchomieniu studiów retrokomputerowych, organizowanych przez pana Michała Piętala. Mimo naszego początkowego zaangażowania i entuzjazmu, od pewnego momentu wymagałoby to od nas zgody na łamanie naszych zasad, które zostały sformułowane w statucie stowarzyszenia, a także są wynikiem konsensusu wszystkich członków stowarzyszenia – że wszelka współpraca ma polegać na dobrowolności, zaufaniu, transparentności działań wykonywanych dla dobra ogólnego. Mamy również poważne wątpliwości do poziomu merytorycznego, który prezentują niektórzy uczestnicy projektu, a także do kryteriów ich wyboru, przez co na dalszą metę nie moglibyśmy się pod tymi działaniami podpisać, ani tym bardziej propagować i wspierać.