Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego

Początek podróży

4 maja 2022 roku odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia, na którym powołano do życia stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego. Przygotowania do tego kroku trwały ponad dwa lata, bo rozpoczęły się od wspólnych, nieformalnych rozmów, potem przemieniły się w działania stowarzyszenia zwykłego w okresie pandemii, która ograniczyła możliwość realnego zrzeszania się, aż dotarły do aktualnej formy stowarzyszenia rejestrowego. Na Walnym Zebraniu przyjęty został statut stowarzyszenia, a także zostały wybrane władze. Prezesem Zarządu stowarzyszenia został wybrany jednogłośnie Michał Kołodziejski z Warszawy, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej również jednogłośnie Krzysztof A. Ziembik z Wrocławia. Członkami Zarządu zostali również wybrani Piotr Mietniowski z Krakowa i Monika Wesołowska z Warszawy, a członkami Komisji Rewizyjnej Agnieszka Anioł z Gdańska i Anna Sadziak z Płocka.