PTODT z siedzibą we Wrocławiu

Stowarzyszenie podpisało umowę wynajmu miejsca na swoją siedzibę / adres korespondencyjny z Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella, a współfinansowanego przez Gminę Wrocław. Od tego momentu adres korespondencyjny Polskiego Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Technicznego to ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław.