Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego

Współtworzyliśmy reedycję książki „Poznajemy FORTH”

Wydawnictwo Retronics, które jest jednym z członków naszego stowarzyszenia, wypuszcza na rynek wznowienie książki Jana Ruszczyca „Poznajemy FORTH” z 1987 roku, traktującej o nieco zapomnianym języku programowania FORTH. W nowej, tegorocznej edycji, została dokonana korekta treści oraz pojawiły się trzy nowe dodatki, uwspółcześniające pozycję. Wszystkie zostały przygotowane przez osoby z kręgu naszego stowarzyszenia – pan Bartosz Gołda uzupełnił książkę o dodatek opisujący wszystkie implementacje tego języka dla ośmiobitowej platformy Atari oraz przeprowadził wywiad z jedynym polskim autorem tworzącym gry w tym języku – Rolandem Pantołą, a pan Krzysztof A. Ziembik napisał wstęp ukazujący historyczne tło popularyzacji języka FORTH w Polsce. Po raz pierwszy logo PTODT pojawiło się na książce Retronics, jako wyraz naszej współpracy i zaangażowania. Gratulujemy autorom i Jerzemu Dudkowi, właścicielowi wydawnictwa Retronics, wydania tej pozycji. Książkę można już zamawiać w przedsprzedaży na stronie Retronics.eu.

Zamówienia: https://retronics.eu/?a=item&id=172&l=pl