Członkowie PTODT w zbiórce charytatywnej

Członkowie stowarzyszenia PTODT przyłączyli się do zbiórki pieniędzy na rehabilitację Szymona Idczaka, którą ogłosiła strona AtariOnline.pl z okazji 18-lecia swojego istnienia. Ostatecznie udało się zebrać 10 tysięcy złotych. Serdecznie dziękujemy wszystkich za okazane serce i pomoc!

Wpłat można dokonywać zawsze, niezależnie od zbiórki okresowej na konto odpowiedniej fundacji:

Jaworskie Stowarzyszenie Charytatywne „Damy Radę”
ul. Zamkowa 2, 59-400 Jawor,
KRS 0000567906,
www.damyrade.net.pl

numer konta: 84 2030 0045 1110 0000 0409 6940
BGŻ z dopiskiem Szymon Idczak

Strona wydarzenia: http://atarionline.pl/v01/index.php?subaction=showfull&id=1650410090&archive=&start_from=80&ucat=1&ct=nowinki