Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego

Kolejne książki dla PTODT

Pan Mariusz Burdzy, przyjęty niedawno do stowarzyszenia, podarował na rzecz powstającego muzeum książki warsztatowe, serwisowe, zawierające schematy i sposoby naprawy zabytkowych już dzisiaj urządzeń telewizyjnych, radiowych i magnetofonów. Dziękujemy! Po nadaniu im numerów i naklejeniu kodów QR zostaną wpisane do rejestru naszych zasobów.