Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego

Retronics razem z nami

Na Walnym Zebraniu w dniu 15 grudnia jednogłośnie przyjęto w poczet członków Jerzego Dudka, reprezentującego swoje wydawnictwo Retronics / Retronics.eu. Jest to osoba bardzo znana w świecie retrokomputerowym z wydawania reedycji czasopism komputerowych, a także gier, a do tego wielki pasjonat historii informatyki i aktywny działacz społeczny w tym zakresie. Witamy na pokładzie!

Strona Retronics.eu: https://retronics.eu/