PTODT w raporcie o polskiej branży gamedev

Dzisiaj ukazał się oficjalny raport o stanie polskiej branży twórców gier (tzw. gamedev), przygotowany przez Fundację Indie Games Polska. Fundacja powstała w 2015 roku wspiera rozwój polskiej branży gier komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem twórców niezależnych, a w zakresie swoich szczytnych celów prowadzi również serwis informacyjno-publicystyczny PolskiGamedev.pl. Okresowy raport, powstający w ramach tego serwisu nosi tę samą nazwę i jest bezpłatnie dystrybuowany w Polsce i za granicą, do instytucji kultury, nauki czy ambasad. Jest również dodatkiem do ostatniego numeru magazynu gier wideo „Pixel”. W raporcie znajdziecie wywiad przeprowadzony przez Michała Amielańczyka ze współzałożycielem i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia, Krzysztofem A. Ziembikiem.