Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego

Regulamin chata PTODT

Panie i panowie, ponieważ w rozmowach i projektach na naszym czacie pojawiło się już ponad 70 osób, o różnych charakterach, doświadczeniach, przyzwyczajeniach i oczekiwaniach, i dodatkowo nie każdy zna każdego, to postanowiliśmy jako administratorzy czatu wprowadzić coś na kształt ogólnych zasad, które tu obowiązują, aby każdy wiedział, co jest wyjściem poza reguły, które chcielibyśmy, aby tu obowiązywały.

1. Bądź miły i uprzejmy

Razem tworzymy atmosferę rozmów, więc traktujemy się z szacunkiem i serdecznie. Urozmaicone dialogi, żarty śmieszne i nieśmieszne, a nawet sprzeczki to normalna rzecz, ale pamiętajmy o uprzejmości i że po drugiej stronie jest człowiek, często kolega/koleżanka. Krytykujmy projekt, opinię, wyrażenie, a nie człowieka.

2. To hobby, nie praca

Wszyscy zajmujemy się tu hobby, a nie pracą zawodową. Dlatego nie żądamy, a prosimy. Nie naciskamy, a pozytywnie motywujemy. Nie nękamy, a przypominamy się od czasu do czasu. Pracujemy nad projektami tyle ile chcemy i możemy, nie ma tu pracowników i pracodawców. Jeżeli jednak się zobowiązaliśmy do czegoś – dotrzymujmy słowa albo poinformujmy o obsuwie terminu lub porzuceniu projektu.

3. Zasada poufności

Informacje, pliki, zdjęcia pojawiające się na czacie pozostają na czacie i nie można ich wynosić na zewnątrz bez zgody ich autora/autorów, grupy projektowej, stowarzyszenia, etc. – w zależności od tego, do kogo należą. Czat jest m.in. po to, aby swobodnie projektować i dyskutować w ramach różnych zamkniętych grup i nie służy do publicznych cytowań, publikowania bez zgody, etc. To samo dotyczy treści na kanale zoom PTODT, chyba że spotkanie i materiały na nim udostępnione są publiczne.

4. W razie niepokojących zachowań

Niedopuszczalne jest nękanie, obrażanie, agresja. Nie tylko na czacie, ale kanale Zoomie i innych kanałach komunikacji stowarzyszenia. W razie zauważenia niepokojących rzeczy – zwrócić uwagę osobie, a w razie braku poprawy kierować się do admina, na czacie PTODT – Kaz / Misza, na kanale Zoom PTODT – Kaz / JakubD / Misza.

5. Trzymajmy się tematu

Kanały służą do rozmów na dany temat, wymieniony w opisie kanału. Drobne odstępstwa są normalne, ale pilnujmy się wzajemnie, żeby nie utrudniać innym dyskusji i nie zaśmiecać kanału tematami nie związanymi. Wyjątkiem jest kanał #Rozmowy-niekontrolowane, który służy do rozmowy na dowolne tematy.