Studia podyplomowe coraz bliżej

Wczoraj, 26 kwietnia 2023 roku otrzymaliśmy informację o kolejnym kroku zatwierdzającym studia podyplomowe, zainicjowane i przygotowane przez nasze stowarzyszenie, szczególnie przez koordynatora projektu dra Michała Piętala z Politechniki Rzeszowskiej. Na razie nie jest to koniec procedury uruchomienia takiego studium, ale opinia rady wydziału jest niezbędna do dalszego działania przy uruchomieniu tak unikalnych w skali światowej studiów:

Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, działając na podstawie § 16 ust 12 pkt 9 i pkt 10 Statutu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 czerwca 2019 r. z późn. zm. (tj. z dnia 29 kwietnia 2021 r.) pozytywnie opiniuje utworzenie, począwszy do roku akademickiego 2023/2024, studiów podyplomowych pod nazwą „Retro-computing: technologie i sztuka cyfrowa”

fot. Robert Słuszniak