Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego

Nieruchomość dla PTODT!

Dnia 20 grudnia 2022 roku została podpisana umowa, na mocy której Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego otrzymało od Krzysztofa A. Ziembika do dyspozycji od 1 stycznia 2023 roku nieruchomość w Doboszowicach (woj. dolnośląskie), obejmującą kilka zabytkowych budynków i ziemię, w celu wykorzystania na siedzibę stowarzyszenia, działalność edukacyjną, ochrony zabytków i tym podobne. Umowę na Walnym Zebraniu stowarzyszenia jednogłośnie poparli członkowie stowarzyszenia. Plany stowarzyszenia zakładają założenie tam w ciągu kilku lat muzeum retrokomputerowego oraz pomologicznego lub podobnego. Już w 2022 rozpoczęły się tam prace remontowe, finansowane przez Krzysztofa Ziembika do dziś. W fizycznych pracach remontowanych oprócz niego brali udział również członkowie stowarzyszenia: Anna Sadziak, Aleksander Drab.