Nieruchomość dla PTODT!

Dnia 20 grudnia 2022 roku została podpisana umowa, na mocy której Polskie Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Technicznego otrzymało od Krzysztofa A. Ziembika do dyspozycji od 1 stycznia 2023 roku nieruchomość w Doboszowicach (woj. dolnośląskie), obejmującą kilka zabytkowych budynków i ziemię, w celu wykorzystania na siedzibę stowarzyszenia, działalność edukacyjną, ochrony zabytków i tym podobne. Umowę na Walnym Zebraniu stowarzyszenia jednogłośnie poparli członkowie stowarzyszenia. Plany stowarzyszenia zakładają założenie tam w ciągu kilku lat muzeum retrokomputerowego oraz pomologicznego lub podobnego. Już w 2022 rozpoczęły się tam prace remontowe, finansowane przez Krzysztofa Ziembika do dziś. W fizycznych pracach remontowanych oprócz niego brali udział również członkowie stowarzyszenia: Anna Sadziak, Aleksander Drab.