K.W.A.S. #30 w Doboszowicach

Organizowane przez nas spotkania K.W.A.S. dotyczące historii informatyki, techniki i komputeryzacji nie mają ustalonej jednolitej formuły, ani jednego miejsca odbywania się. Bywają liczne, kilkudziesięcioosobowe, ale bywa też, że spotyka się tylko kilku pasjonatów. Odbywają się w różnych miejscach, od dużych miast jak Warszawa, Wrocław czy Kraków, a nawet Londyn, po mniejsze miejscowości, a nawet wioski. Zdarzają się w udostępnionych nam muzeach czy galeriach sztuki, w wynajętych salkach konferencyjnych, w pubach i na uniwersytetach (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki). Czasem mają charakter wykładów, czasem prezentacji, historycznego spaceru, a czasem spontanicznych rozmów na tematy retrokomputerowe. Wszystko zależnie od lokalnych potrzeb i możliwości, bo ich cechą wspólną jest pasja uczestników, a nie formalizmy organizacyjne. W miniony weekend, w dniach 23-25 czerwca 2023 roku K.W.A.S. odbył się po raz drugi w Doboszowicach, na terenie przekazanej stowarzyszeniu nieruchomości. Dzięki uprzejmości członka PTODT, pana Krzysztofa A. Ziembik, który zorganizował spotkanie, przybyli członkowie i kandydaci na członków PTODT mogli spędzić czas w sympatycznej atmosferze, a atrakcjami były: wizyta w pałacu Marianny Orańskiej w nieodległym Kamieńcu Ząbkowickim, nauka podstaw detektorystyki, historyczna wycieczka po nieruchomości, w której przed wojną działał ogrodnik niemiecki Alfons Beck, a obecnie PTODT planuje uruchomienie muzeum pomologicznego, prezentacje sprzętu elektronicznego do komputerów 8- i 16-bitowych, muzyki z urządzenia MIDICar oraz MiST, a także oczywiście prawdziwe ognisko z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków. Uczestnicy przybyli z odległych części Polski – Skarżyska-Kamiennej, Warszawy, Wrocławia, Gliwic, Gorzowa Wielkopolskiego, Zabrza. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniale spędzony czas!