Programowanie symulacji procesów

Książka dotyczy symulacji procesów na maszynach cyfrowych.

Zawiera opis środków i metod algorytmizacji obliczeń symulacyjnych.

Omówiono w niej podstawowe pojęcia związane z procesami i ich symulacją.

Opisano technikę programowania symulacji w języku Algol 60  oraz w specjalnie do tego celu przeznaczonym języku Simula 67, którego krótki opis zamieszczono w książce.

Materiał zilustrowano pewną liczbą przykładów typowych zastosowań technik symulacyjnych.

Wiele uwagi poświęcono metodom konstruowania algorytmów symulacji procesów złożonych oraz wyjaśnieniu charakteru struktury takich procesów i jego związku ze strukturą algorytmów symulacji.

Książka jest przeznaczona dla analityków i projektantów systemów, programistów i studentów starszych lat kierunków informatycznych.

Kategoria:

Informacje dodatkowe

autor

Józef Winkowski

wydawnictwo

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

rok wydania

1974