Język Fortran maszy serii Odra 1300

Wydanie II poprawione.

Praca niniejsza powstała w wyniku realizacji programu „Wielodostępny Abonencki System Cyfrowy (WASC)”, w ramach Problemu Węzłowego 06.1.3., koordynowanego przez Instytut Organizacji i Kierowania (IOK) Polskiej Akademii Nauk i Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Kategoria:

Informacje dodatkowe

autor

Józef Stańko

wydawnictwo

Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

rok wydania

1976